Składsopran

Mira Krużel

Z Heaven Up współpracuje od początku jego istnienia. Zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Śmieje się, że ma zdiagnozowany nieuleczalny brak odporności na muzykę. Śpiewanie jest dla niej jak tlen. Kocha to robić. Drugą miłością jest taniec. Gdyby tylko mogła, przetańczyłaby całe życie. Lubi odkrywanie nowych miejsc, spotkania z przyjaciółmi. Najchętniej odpoczywa podczas wypraw rowerowych, czytania na trawie , słuchania muzyki. Najbardziej szczęśliwa czuje się wiosną, która mogłaby trwać cały rok.

„Heaven Up to jedna z takich przestrzeni w moim życiu, w której doświadczam serdecznych relacji z ludźmi i piękna muzyki. Daje możliwość wyśpiewania tego, co mi w sercu i w duszy „gra”, opowiadania muzyką o bezgranicznej miłości Boga do człowieka, o sprawach ważnych, trudnych, pięknych, dających nadzieję i szczęście.”