Aktualności

/Ps 96,11-12/

„Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne (…)”
/Ps 96,11-12/